Algemene voorwaarden Stilo Latino

DINGEN DIE JE NIET MAG MEENEMEN NAAR HET FESTIVALTERREIN

LET OP: het is niet toegestaan om grote tassen of rugzakken mee het festivalterrein op te nemen. Handtassen met een maximaal A4 formaat zijn uitgezonderd.

Etenswaren, (fris)drank, blik, bidons en bekers mogen niet mee het festivalterrein op of af. Glas is taboe op het gehele terrein. Tevens is het niet toegestaan om op of rond het festivalterrein goederen te verhandelen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Stilo Latino.

Open vuur is op het festivalterrein verboden.

De volgende zaken zijn absoluut niet toegestaan op het festivalterrein:

Messen, (vuur)wapens, spuitbussen (ook deodorant en parfum), vuurwerk, flares, lachgaspatronen, skates, steps, skateboards, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, walkietalkies, stiften, (klap)stoelen, krukjes, fietsen, drones of andere onbemande luchtvaartuigen, paraplu’s of parasols en andere, naar het oordeel van het Stilo Latino personeel, hinderlijke of gevaarlijke voorwerpen.

Niet toegestane voorwerpen worden NIET door de organisatie in bewaring genomen maar weggegooid. Mocht je met de auto zijn, mag je deze eventueel terugbrengen naar je auto. Illegale zaken worden per direct bij de politie gemeld en aan hen overhandigd.

Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de Stilo Latino organisatie. Graffiti en tags op het terrein worden door ons beschouwd als schade aan eigendommen en worden als zodanig vervolgd. Ook kan je de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.

Professionele foto-, film- en geluidsapparatuur mag niet mee het terrein op worden genomen. Onder professionele apparatuur wordt bijvoorbeeld verstaan: fototoestellen met verwisselbare lenzen en spiegelreflexcamera’s. Videocamera’s, camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan. De beoordeling of er sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie van Stilo Latino. Onrechtmatig verkregen opnames worden door Stilo Latino ingenomen. Mobieltjes met foto-, en videomogelijkheden en eenvoudige digitale fototoestellen zijn wel toegestaan.

VEILIGHEID

Bij het betreden van het festival kun je als bezoeker worden gefouilleerd. We gaan uit van je medewerking hierin en bij weigering zullen we je de toegang tot het festival ontzeggen. Ben je zichtbaar onder invloed van alcohol en/of drugs, word je niet op het terrein toegelaten.
De Nederlandse Opiumwet is ook op het festivalterrein van Stilo Latino van toepassing. Handel in soft- en harddrugs is verboden, evenals het bezit van harddrugs. Tevens zijn overige geestverruimende middelen niet toegestaan op het terrein.

Denk aan de veiligheid van jezelf en je medebezoeker. Crowdsurfen is niet toegestaan. Het terrein ligt aan een meer en hoe aanlokkelijk het water er misschien uitziet, zwemmen is verboden.

Roken is alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt.

SECURITY EN PRIVACY

Voor het betreden van het festivalterrein hoor je 18 jaar of ouder te zijn.

Je legitimatie hoor je altijd op zak te hebben, net als in de rest van Nederland. Onder een geldig legitimatiebewijs verstaan wij het rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.

Voorschriften en aanwijzingen van Stilo Latino, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden, dienen in het belang van de eigen veiligheid verplicht en direct opgevolgd te worden.

Stilo Latino behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het festivalterrein te verwijderen indien Stilo Latino dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Wij vragen om respect voor je medebezoeker en de Stilo Latino crew, evenals de gebouwen, het festivalterrein en de accommodaties. Het is ook verboden om gebouwen, tenten en andere infrastructuur te beklimmen. Ook hiervoor geldt bij constatering verwijdering van het festival.

Kleding met groepskenmerkende teksten is in principe toegestaan, mits ze niet kwetsend of dreigend overkomen. De organisatie van Stilo Latino behoudt zich het recht om mensen te weigeren op grond van kleding met groepskenmerkende eigenschappen.

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van het programma is geheel voor eigen risico van de bezoeker. Wees op tijd voor de programma’s in de tenten want vanwege de veiligheid geldt vol=vol.

Gebruik van de kluisjes is altijd op eigen risico. Stilo Latino is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van jassen, tassen etc.

De muziek kan hard zijn dus we raden aan om altijd gehoorbescherming te dragen in de buurt van podia. Mocht je geen oordoppen bij je hebben of ze kwijtgeraakt zijn tijdens het feesten, zijn op het festivalterrein oordopjes te koop. Stilo Latino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel opgelopen gehoorbeschadiging.

Tijdens Stilo Latino kunnen foto’s of filmopnames gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden en dergelijke. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan Stilo Latino deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

Binnen is binnen. Als je eenmaal op het festivalterrein bent, is het niet meer mogelijk deze te verlaten, om vervolgens terug te komen.

Regels

Het meebrengen van etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of drugs is niet toegestaan.

Bezoekers behoren 18 jaar of ouder te zijn

Bezoekers worden vooraf gefouilleerd

Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan

Gebruik van de kluisjes is altijd op eigen risico. Stilo Latino is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van jassen, tassen etc.

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie reclame te maken voor zaken die buiten de dan geldende sponsorafspraken vallen.

Het is, buiten officieel door de organisatie aangewezen fotografen, niet toegestaan foto’s te maken op Stilo Latino festival met professionele camera’s.

Alle aanwijzingen van de organisatie, beveiligers, EHBO-ers, horecamedewerkers en alle andere medewerkers dienen direct opgevolgd te worden.

Bezoekers gaan respectvol om met het festivalterrein. In bomen en stellages klimmen is niet toegestaan.

Binnen is binnen. Als je eenmaal op het festivalterrein bent, is het niet meer mogelijk deze te verlaten, om vervolgens terug te komen.

De organisatie heeft het recht om personen de toegang tot het terrein te weigeren of te verwijderen van het terrein. Toegang tot het festival kan geweigerd worden indien:
-Je jonger bent dan 18 jaar, of je niet kan (geldig) legitimeren
-Je in kennelijke staat van dronkenschap en/of onder de invloed van drugs bevindt.
-Je beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.

Bij het betreden van het festivalterrein ga je akkoord met alle bovenstaande regels.